Ισχύοντες Νομικοί Περιορισμοί & Όροι Χρήσης του συγκεκριμένου Ιστότοπου

Η χρήση του Ιστότοπου αυτού σημαίνει ότι o χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΥΤΟ

Η χρήση του ιστότοπου αυτού σημαίνει ότι δέχεστε τους συγκεκριμένους όρους χρήσης. Αν δεν δέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε τον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Οι ακόλουθοι νομικοί περιορισμοί και όροι χρήσης ισχύουν για τον ιστότοπο www.the39clues.gr καθώς και για οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο αποτελεί ιδιοκτησία και/ ή λειτουργεί εξ ονόματος των Scholastic.com και Δ.Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑ ή οποιοδήποτε υποκατάστημα της, το οποίο δηλώνει ότι διέπεται από αυτούς τους Όρους Χρήσης και/ή συνδέσεις προς αυτούς τους Όρους Χρήσης (οι ιστότοποι και τα νομικά πρόσωπα αποκαλούνται συνολικά στο παρόν έγγραφο Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ και/ ή «εμείς» αντίστοιχα).

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ιστότοπος αυτός αποτελεί ιδιοκτησία και/ ή λειτουργεί εξ ονόματος των Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ και/ ή όσον αφορά ορισμένα χαρακτηριστικά του, τρίτων μερών που αποτελούν παρόχους υπηρεσιών αυτής και, εκτός αν δηλώνεται ρητώς διαφορετικά, το περιεχόμενο των Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ αποτελεί ιδιοκτησία των εταιρειών Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ και προστατεύεται, χωρίς περιορισμό, σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων της Αμερικής της Ελλάδας και της Κύπρου. Κανένα υλικό από τον ιστότοπο των Εκδόσεων ΑΓΚΥΡΑ Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, φορτωθεί, ταχυδρομηθεί, διαβιβαστεί, ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από το ότι μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του υλικού σε έναν μόνο υπολογιστή για προσωπική και μη-εμπορική χρήση του μόνο από εσάς, υπό τον όρο ότι θα διατηρήσετε ανέπαφες όλες τις ειδοποιήσεις αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά στοιχεία. Η τροποποίηση του υλικού ή της χρήσης του υλικού για οποιοδήποτε άλλο σκοπό αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος και των εμπορικών μυστικών, καθώς και των άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ. Για λόγους τήρησης του παρόντος Συμφωνητικού, απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου υλικού σε οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο ή υπολογιστή συνδεδεμένου σε δίκτυο.

Σε περίπτωση που κατεβάσετε λογισμικό από τον ιστότοπο, το οποίο λογισμικό συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε αρχεία, εικόνες εγκατεστημένες ή δημιουργούμενες από το λογισμικό και δεδομένα που συνοδεύουν το Λογισμικό (συνολικά, το «Λογισμικό») οι Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ θα πρέπει να σας χορηγήσει άδεια. Οι Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ δεν μεταβιβάζει τον τίτλο ιδιοκτησίας της για το λογισμικό σε σας. Όσον αφορά τη μεταξύ σας σχέση, οι Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον αναφορικά με το Λογισμικό και κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επ' αυτού. Δεν έχετε δικαίωμα να αναπαράγετε, πωλήσετε, μεταφέρετε, επιφέρετε αντίστροφη μηχανίκευση ή αποσυναρμολογήσετε το Λογισμικό.

Με το παρόν έγγραφο, χορηγείτε στις Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ και τους αντιπροσώπους και κατόχους της άδειας της μια παγκόσμια, ειδική, αποπληρωμένη, διαρκή, μη-αποκλειστική άδεια χρήσης, με απεριόριστο δικαίωμα αντιγραφής, δημοσίευσης, εκτέλεσης, επίδειξης και διανομής καθώς και/ ή προσαρμογής οποιοδήποτε υλικού φορτώσετε, διανείμετε απευθείας ή ανεβάσετε στον ιστότοπο the39clues.gr, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, μέσω των χώρων μηνυμάτων, χώρων συνομιλίας και/ ή χώρων έκφρασης (blogs) ή οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών του the39clues.gr, ολικώς ή μερικώς, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλο υλικό, σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα, ήδη γνωστά ή που πρόκειται να επινοηθούν μελλοντικά.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Δεν επιτρέπεται τυχόν προσβλητική, επιζήμια ή παράνομη συμπεριφορά στο the39clues.gr . Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να ανεβάζουν, διανέμουν απευθείας, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δημοσιεύσουν μέσω του the39clues.gr οποιοδήποτε υλικό που χαρακτηρίζεται σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, απειλητικό, που παραβιάζει το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής ή δημοσιότητας, προσβλητικό, αθέμιτο ή με οποιονδήποτε τρόπο απαράδεκτο, το οποίο θα αποτελούσαν ή θα ενθάρρυνε τη διάπραξη ποινικού αδικήματος, την παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, ή που καθ' οποιονδήποτε τρόπο θα έδινε αφορμή για ευθύνη ή παραβίαζε οποιοδήποτε νόμο. Απαράδεκτα εμπορικά μηνύματα και/ ή δημόσιες ανακοινώσεις δεν επιτρέπονται στο the39clues.gr. Επίσης δεν επιτρέπεται η ανάρμοστη συλλογή και/ή χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μέσω του the39clues.gr.

Παρακαλούμε, να θυμάστε ότι γενικά, τα στοιχεία που ανεβάζετε, φορτώνετε ή διανέμετε μέσω ενός χώρου μηνυμάτων, συνομιλίας, έκφρασης (blog) ή οποιουδήποτε παρόμοιου χαρακτηριστικού θα είναι προσβάσιμο από άλλους χρήστες του ιστότοπου the39clues.gr Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πρόβλημα να διανέμετε δημοσίως οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες.

Οι χρήστες είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου των σελίδων, των μηνυμάτων που αποστέλλονται στον ιστότοπο και/ ή των σχολίων που γίνονται στους χώρους συνομιλίας και/ ή σε οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του the39clues.gr.

Οι Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών ανεβάζονται, φορτώνονται ή διαβιβάζονται από τους χρήστες του the39clues.gr, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου των αρχικών σελίδων, των μηνυμάτων που αποστέλλονται στον ιστότοπο και/ ή των σχολίων που γίνονται στους χώρους συνομιλίας και/ ή σε οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του the39clues.gr. Αναγνωρίζετε ότι οι Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ ενδέχεται ή μη να ελέγχει και/ ή παρακολουθεί το υλικό που ανεβάζεται στο the39clues.gr, καθώς και ότι οι Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, διορθώσει, μετακινήσει ή κλείσει, ολικώς ή μερικώς, οποιαδήποτε σύνδεση ή ανάρτηση σε οποιονδήποτε χώρο συνομιλίας και/ ή παρόμοιο χαρακτηριστικό του the39clues.gr ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, ανάλογα με τη διακριτική της ευχέρεια.

Με το παρόν έγγραφο συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους που ήδη ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν για τη χρήση ή τις δραστηριότητές σας στον the39clues.gr και οποιουσδήποτε κανόνες συμπεριφοράς στο the39clues.gr ή τη χρήση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και/ ή υπηρεσιών που προσφέρονται επ' αυτού και που ενδέχεται κατά καιρούς να ανεβαίνουν στο the39clues.gr, είτε ως όροι χρήσης είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Οι Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ μπορεί να αλλάξει, διακόψει, απομακρύνει ή αναστείλει τη λειτουργία οποιουδήποτε τμήματος του the39clues.gr ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΣΤΗ

Σε ορισμένα τμήματα του the39clues.gr μπορεί να σας ζητηθεί να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό. Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν τέτοιο λογαριασμό, συμφωνείτε να παρέχετε μόνο αληθείς, ακριβείς, ισχύουσες και πλήρεις πληροφορίες. Συμφωνείτε επίσης να δεχτείτε πάσα ευθύνη για κάθε ενέργεια που ενδεχομένως διεξαχθεί μέσω του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας, καθώς και ότι δεν θα πωλήσετε, μεταβιβάσετε ή δώσετε τον λογαριασμό σας ή επιτρέψει σε άλλους να τον χρησιμοποιήσουν. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα κάθε ονόματος χρήστη και/ ή κωδικού πρόσβασης που μπορεί να σας αποδοθεί ή να επιλέξετε οι ίδιοι, έτσι ώστε οι άλλοι να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα Scholastic.com που προορίζεται μόνο για τα μέλη ή που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό και/ή την ταυτότητά σας. Οι Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ διατηρεί το δικαίωμα - όπως επαφίεται στη διακριτική της ευχέρεια - και χωρίς να υποχρεούται να σας ειδοποιήσει, να ακυρώσει τον λογαριασμό σας και/ ή να περιορίσει την πρόσβασή σας σε ολόκληρο ή σε ένα τμήμα του the39clues.gr για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό τυχόν παρατεταμένων περιόδων αδράνειας.

ΔΙΑΚΟΠΗ

Το παρόν Συμφωνητικό ισχύει μέχρι να διακοπεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος. Μπορείτε να διακόψετε το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή με την καταστροφή όλου του υλικού που λάβατε από των ιστότοπο the39clues.gr και όλη τη σχετική τεκμηρίωση και όλα τα αντίγραφα και τις δόσεις επ' αυτού είτε υπό τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Το παρόν Συμφωνητικό θα λήξει άμεσα και χωρίς ειδοποίηση από τις εταιρείες των Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ, αν κατά την διακριτική της ευχέρεια δεν καταφέρετε να συμμορφωθείτε προς οποιονδήποτε όρο ή διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού, αν επανειλημμένα παραβιάζετε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, ή αν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε παράνομη κι επιβλαβή συμπεριφορά ή σε συμπεριφορά που παρεμποδίζει την τεχνική λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Με τη λήξη του παρόντος, θα πρέπει να καταστρέψετε όλο το υλικό που λάβατε από τις Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ και όλα τα αντίγραφα επ' αυτού, είτε υπό τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

ΑΡΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ THE39CLUES.GR. Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ." Οι Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ ΑΡΝΟΥΝΤΕ ΚΑΘΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΕ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ THE39CLUES.GR. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΥΤΟΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ. ΟΙ Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ THE39CLUES.GR. Ή ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ THE39CLUES.GR. Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ THE39CLUES.GR. Ή ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ, Ή ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΑΥΤΟΙ Ή Ο ΣΕΡΒΕΡ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ, Ή ΑΛΛΑ ΒΛΑΒΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ THE39CLUES.GR. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. ΕΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΚΥΡΑ) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. Ο ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΤΣΙ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Οι Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡOYN ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤON ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ THE39CLUES.GR., ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΙΔΙΑ Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ Ή ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Ο ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΤΣΙ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ Scholastic.com και Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Ή ΜΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ Scholastic.com και www.the39.clues.gr.

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ Scholastic.com και www.the39.clues.gr ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Ή ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ.

Go to top