Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η ακόλουθη πολιτική ισχύει για τον ιστότοπο www.the39clues.gr (όπως για τον ιστότοπο Scholastic.com) καθώς και για οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο αποτελεί ιδιοκτησία και/ ή λειτουργεί εξ ονόματος της Δ.Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ, Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ ή Scholastic Inc. ή οποιοδήποτε υποκατάστημα της, το οποίο δηλώνει ότι διέπεται από αυτήν την Πολιτική Ιδιωτικότητας και/ή συνδέσεις προς αυτήν την Πολιτική Ιδιωτικότητας (οι ιστότοποι και τα νομικά πρόσωπα αποκαλούνται συνολικά στο παρόν έγγραφο «Scholastic.com» και/ ή «Scholastic» αντίστοιχα).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Δ.Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ δεσμεύεται να προστατεύσει την ιδιωτικότητα και ασφάλεια των online επισκεπτών της. Αυτή η δήλωση πολιτικής παρέχει στους επισκέπτες μας (π.χ. γονείς, δασκάλους, βιβλιοθηκάριους και παιδιά) μια επισκόπηση των μέτρων που έχουμε λάβει ώστε να παρέχουμε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον.

Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικότητας ισχύει μόνο για τις online πρακτικές μας, εκτός από τη Διαδικασία Αποχώρησης παρακάτω που ισχύει και για την περίπτωση συλλογής προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας σε μη απευθείας σύνδεση.

Θεωρούμε, μεταξύ άλλων, ως προσωπικά δεδομένα τα εξής: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.

Εμείς (και/ ή οι αντιπρόσωποι ή θυγατρικές μας) μπορούμε να συλλέγουμε online και να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των ενήλικων επισκεπτών μας: (1) για την επεξεργασία και ολοκλήρωση εντολών για προϊόντα ή υπηρεσίες (όπως τα περιοδικά μας), (2) σχετικά με τους διαγωνισμούς, τις κληρώσεις, τα παιχνίδια, τις έρευνες, τα φόρουμ, τις εγγραφές συνδρομής, την υποβολή περιεχομένου/ υλικού, τις δραστηριότητες σχολικών τμημάτων, τα αιτήματά μας για προτάσεις και τις αιτήσεις πληροφοριών από τους επισκέπτες, και (3) για την προσαρμογή του περιεχομένου στον ιστότοπο μας για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των επισκεπτών μας. Επιπλέον, αυτά τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να λαμβάνουν οι επισκέπτες μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, πληροφορίες για υλικό και δραστηριότητες που ενδεχομένως τους ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων. Για τους λόγους αυτούς, μπορεί να μοιραστούμε τέτοιου είδους δεδομένα με τρίτους. Αν μας παρείχατε προσωπικά δεδομένα σας σε απευθείας ή σε μη απευθείας σύνδεση και δεν θέλετε να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους, ή αν ανακοινώσατε στα μέσα ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πια πληροφορίες από μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε επ' αυτού στέλνοντας μας το όνομα, τη διεύθυνση, το e-mail και τον αριθμό τηλεφώνου σας στη διεύθυνση: Αίτημα Αποχώρησης, Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ, Δ.Α.Παπαδημητρίου ΑΒΕΕ, Λ.Κατσώνη 271 & Γ. Παπανδρεόυ, Αγ. Ανάργυροι 13562. Αν γράφετε για να ζητήσετε να μην λαμβάνετε πια εκ μέρους μας οποιαδήποτε ανακοίνωση, παρακαλούμε συμπεριλάβετε την ονομασία της ανακοίνωσης αυτής. Ακόμη, σε κάθε e-mail που στέλνουμε, παρέχουμε μια σύνδεση την μπορείτε να επιλέξετε ώστε να μην σας αποστέλλονται τυχόν μελλοντικά e-mail εκ μέρoυς του αποστολέα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες στον ιστότοπο www.the39clues.gr όπου μπορούν να συμμετέχουν και να απολαμβάνουν τα παιδιά χωρίς να πρέπει να μοιραστούν προσωπικά δεδομένα.

Για τις δραστηριότητες που απαιτούνται προσωπικά δεδομένα, όπως διαγωνισμοί και κληρώσεις, η Δ.Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ δεν θα ρυθμίσει τη συμμετοχή ενός παιδιού σε μια δραστηριότητα με τρόπο ώστε το παιδί να πρέπει να αποκαλύψει περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα είναι εύλογα απαραίτητα για τη διαχείριση της δραστηριότητας. Για συγκεκριμένες online δραστηριότητες, ενδεχομένως να απαιτείται επαληθεύσιμη γονική συναίνεση πριν τη συγκέντρωση ή τη χρήση προσωπικών δεδομένων από παιδιά κάτω από την ηλικία των 13 ετών. Κατά τις δραστηριότητες αυτές, η Δ.Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ θα ειδοποιεί τον αντίστοιχο γονέα για την πολιτική ιδιωτικότητας που ακολουθείται και θα λαμβάνει επαληθεύσιμη γονική συναίνεση πριν τη συγκέντρωση ή τη χρήση προσωπικών δεδομένων από, εκτός αν απαιτείται μόνο το όνομα του παιδιού και τα online στοιχεία επαφής, ώστε: (1) να λάβει τη γονική συναίνεση ή να ειδοποιήσει κατάλληλα τους γονείς, (2) να ανταποκριθεί άμεσα και άπαξ στο συγκεκριμένο αίτημα ενός παιδιού, (3) να ανταποκριθεί περισσότερο από μία φορά στο συγκεκριμένο αίτημα ενός παιδιού ειδοποιώντας παράλληλα τον γονέα για τη συγκεκριμένη χρήση, (4) να προστατεύσει την ασφάλεια ενός παιδιού, ή (5) να συμμορφώνεται προς τις νομικές απαιτήσεις. Όταν παρέχεται στους γονείς η ειδοποίηση και/ ή επιδιώκεται η λήψη της προσωπικής τους συναίνεσης, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να μας ενημερώσουν αν τυχόν δεν επιθυμούν περαιτέρω χρήση βάσει των προσωπικών δεδομένων που έχουμε λάβει από το παιδί τους. Οι γονείς μπορούν να ζητήσουν να ελέγξουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού τους από τα αρχεία της Δ.Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ, και να αρνηθούν να επιτρέψουν την περαιτέρω χρήση των προσωπικών δεδομένων ενός παιδιού με επιστολή τους προς εμάς στη διεύθυνση: Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ, Δ.Α.Παπαδημητρίου ΑΒΕΕ, Λ.Κατσώνη 271 & Γ. Παπανδρεόυ, Αγ. Ανάργυροι 13562. [Αίτηση Γονέα για Προσωπικά Δεδομένα]. Οι γονείς μπορούν επίσης να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και επιστρέψουν αυτή την επιστολή στη συγκεκριμένη αυτή διεύθυνση.

Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά και υπάρξει προηγούμενη γονική συναίνεση, τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 13 ετών θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από της Δ.Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ, τους συνεργάτες της στη διαχείριση οποιωνδήποτε προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών του ιστοτόπου μας ή τους αντιπροσώπους της Δ.Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ για λόγους εσωτερικής διαχείρισης και δεν θα πωληθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβιβαστούν σε τρίτους.

Η πολιτική της Δ.Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ δεν επιτρέπει να ανέβουν στον ιστότοπο της περισσότερα δεδομένα από το όνομα, το αρχικό του επωνύμου, την πόλη και την ηλικία ή την τάξη ενός παιδιού.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μη δώσεις το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό τηλεφώνου ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο που θα επέτρεπε σε κάποιο να έρθει σε επαφή - είτε online είτε εκτός σύνδεσης - χωρίς πρώτα να ζητήσεις την άδεια των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα σου. Μερικές φορές στον ιστότοπο www.the39clues.gr θα σου ζητηθεί το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σου, μαζί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γονέων σου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους γονείς σου για να τους ενημερώσουμε ότι έχεις επικοινωνήσει με μας, και ότι έχουμε λάβει τα δεδομένα αυτά από σένα.

ΜΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ COOKIE

Συλλέγουμε μη προσωπικά δεδομένα μέσω της χρήσης μιας τεχνολογίας λογισμικού που ονομάζεται «cookies» [μικρό τμήμα πληροφοριών που βοηθά στην εξακρίβωση της ταυτότητας σας] και μέσω των εθελοντικών υποβολών στοιχείων των επισκεπτών μας σε μας και/ ή κατόπιν αιτήματός μας. Με τον όρο μη προσωπικά δεδομένα αναφερόμαστε σε πληροφορίες για τις μηχανές αναζήτησης των επισκεπτών μας (π.χ. Netscape Navigator ή Internet Explorer), τα λειτουργικά συστήματα (π.χ. Windows ή Macintosh), τους παρόχους υπηρεσιών Ίντερνετ (π.χ. AOL ή NET.COM) και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που συγκεντρώνουμε εν γένει. Συλλέγουμε επίσης τα ακόλουθα μη προσωπικά δεδομένα σχετικά με το υλικό που υποβάλλεται κατά καιρούς, τα παιχνίδια, τα τμήματα και τους πίνακες ανακοινώσεων: μόνο το όνομα και το αρχικό του επωνύμου, την πολιτεία, και την ηλικία ή την τάξη. Τα μη προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε είναι ανώνυμα και δεν πρόκειται να ταυτιστούν ποτέ ή να οδηγήσουν σε οποιονδήποτε επισκέπτη μας.

Η τεχνολογία cookie μας βοηθά να γνωρίζουμε πόσοι μας επισκέπτονται και σε ποιους τομείς του ιστοτόπου μας πηγαίνουν οι επισκέπτες αυτοί. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που στέλνουμε στον υπολογιστή σας. Μεταξύ άλλων, αυτά τα μη προσωπικά δεδομένα μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε ποιοι τομείς του ιστοτόπου είναι δημοφιλείς, ποιοί χρειάζονται βελτίωση, ή ποιές τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας ώστε να μπορούμε διαρκώς να βελτιώνουμε την online εμπειρία των επισκεπτών μας.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ IP

Συγκεντρώνουμε διευθύνσεις IP για να λάβουμε συνολικές πληροφορίες για τη χρήση του www.the39clues.gr. Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που ορίζεται στον υπολογιστή σας από έναν σέρβερ (κεντρικό υπολογιστή) του δικτύου όταν είστε στον συνδεδεμένοι στον παγκόσμιο ιστό. Όταν είστε συνδεδεμένος στον ιστότοπο μας, έχουμε έναν κεντρικό υπολογιστή που δημιουργεί μία βάσης δεδομένων και καταγράφει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που προκύπτουν από τον εντοπισμό των διευθύνσεων IP ως σύνολο, όπως πόσοι χρήστες μπήκαν σε έναν συγκεκριμένο τομέα του ιστοτόπου μας, και όχι για να ανιχνεύσουμε μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP και να προσδιορίσουμε έναν επιμέρους χρήστη. Ωστόσο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους δεδομένα για να προσδιορίσουμε έναν χρήστη αν θεωρούμε ότι υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει κάποιο ζήτημα ασφαλείας ή συμμόρφωσης προς τις νομικές απαιτήσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Δ.Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ εξασφαλίζει ότι όλα τα προσωπικά και μη δεδομένα που συγκεντρώνει μέσω του Διαδικτύου είναι ασφαλείς από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται σε ασφαλές και προστατευμένο σύστημα το οποίο δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι κανένας εκτός από μας δεν θα δει ποτέ τα δεδομένα που μας αποστέλλουν οι επισκέπτες μας, εκτός αν δηλώνουμε διαφορετικά. Θα δημοσιεύσουμε προσωπικά δεδομένα όπως απαιτείται από το νόμο, για παράδειγμα, ώστε να συμμορφωθούμε προς κάποια δικαστική απόφαση ή κλήτευση ή για να βοηθήσουμε στις έρευνες κατά του εγκλήματος. Μπορούμε επίσης να δημοσιεύσουμε προσωπικά δεδομένα όταν το θεωρούμε ενδεδειγμένο προκειμένου να προστατεύσουμε τη ασφάλεια των ιστοτόπων και των επισκεπτών μας σε αυτούς.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Οι επισκέπτες θα βρουν τις συνδέσεις από το www.the39clues.gr στον ανεξάρτητο, ελεγχόμενο και/ ή διαχειριζόμενο παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) ή σε ιστοτόπους των οποίων το περιεχόμενο θεωρούμε ότι πιθανά ενδιαφέρει στους επισκέπτες μας. Σε πολλές περιπτώσεις, αλλά όχι πάντα, οι συνδέσεις αποτελούν προγράμματα συνεργασίας ή αμοιβαίες συνδέσεις που γίνονται με τους οργανισμούς που συνδέονται προς αυτούς τους ιστότοπους. Ενώ αρχικά επισκεπτόμαστε αυτούς τους ιστότοπους με τους οποίους συνδεόμαστε άμεσα, παρακαλούμε να θυμάστε ότι δεν επιτηρούμε ή ελέγχουμε το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτούς τους ιστότοπους και το περιεχόμενο τους ενδέχεται να αλλάζει συνεχώς. Συνιστούμε τα παιδιά να ελέγχουν με τη βοήθεια των γονέων ή δασκάλων τους πριν μπουν σε οποιοδήποτε νέο ιστότοπο, και προτείνουμε σε όλους τους τελικούς χρήστες του www.the39clues.gr να διαβάσουν την πολιτική ιδιωτικότητας κάθε συνδεμένου ιστότοπου πριν αρχίσουν την πλοήγηση τους.

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι μπορούμε να αναθεωρήσουμε την παραπάνω πολιτική μας χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, δεδομένου ότι το περιεχόμενο στους ιστοτόπους μας αλλάζει συνεχώς και θα συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις αλλαγές του περιεχομένου στη συγκεκριμένη Πολιτική Ιδιωτικότητας.

Ελπίζουμε να απολαύσετε τους ιστοτόπους μας. Ο ιστότοπος www.the39clues.gr αποτελεί ιδιοκτησία και λειτουργεί εξ ονόματος της Δ.Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ. Θα μας βρείτε στο τηλέφωνο 2102693800-4 και μέσω e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική ή τις πρακτικές ιδιωτικότητας μας, ή αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε, ενημερώσετε, ή επαληθεύσετε τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο, ή να μας ειδοποιήσετε ότι θέλετε τα δεδομένα σας να διαγραφούν από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση.

Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτής της πολιτικής ιδιωτικότητας είναι ο Δεκέμβριος 2009

Τελευταία ενημέρωση, Ιανουάριος 2010

Go to top